TRE METER MED KNIV

Laget av: Lykke Birkeland Hagen og Eili Harboe
A-kamera: Eivind Aurstad
B-kamera og klipp: Mauritz Brekke Solberg
B-foto: Martin Hagen
Lydmiks: Alexander Bellizia
Grade: Didrik Bråthen
Musikk: Amund Harboe

Medverkande:
Shera Ahmed
Charlotte Sparkmo Boe
August Hein Hammer
Tarald Mellin Straumfors
Ylva Bjørkaas Thedin

Produsert av Férdi Film for Det Norske Samlaget